ΤΟΛΛΙΑΣ Ι.Κ.Ε.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Tollias

Waste Management

H εταιρεία ΤΟΛΛΙΑΣ ιδρύθηκε το 2003 από τους αδερφούς Τόλλια με ιδιόκτητα γραφεία και εγκαταστάσεις στο 9ο χλμ. Λάρισας – Καρδίτσας.

Βασικό αντικείμενο είναι οι ενοικιάσεις κάδων αποκομιδής αδρανών υλικών (μπαζών) και απορριμμάτων, η ορθή διαχείριση πάσης φύσεως αποβλήτων (μη επικινδύνων) και η αγορά σκραπ σιδήρου και μετάλλων, προσφέροντας έτσι ολοκληρωμένες λύσεις στις ανάγκες ιδιωτών και επιχειρήσεων.

Υπηρεσίες

Βασικό αντικείμενο είναι οι ενοικιάσεις κάδων αποκομιδής αδρανών υλικών (μπαζών) και απορριμμάτων, η ορθή διαχείριση πάσης φύσεως αποβλήτων (μη επικινδύνων) και η αγορά σκραπ σιδήρου και μετάλλων, προσφέροντας έτσι ολοκληρωμένες λύσεις στις ανάγκες ιδιωτών και επιχειρήσεων.