Αγορά παλαιού σιδήρου, μετάλλων και ανακυκλώσιμων υλικών

Η εταιρεία μας δύναται να διαχειριστεί τα διάφορα ανακυκλώσιμα υλικά που έχετε στην κατοχή σας.